Executive Board

Gopal Bhandari  Chairperson/Executive Director
Ran Bahadur Bhandari Vice-Chairperson
Bharat Bhandari Secretary
Kumar Bhandari Treasurer
Shiva Maya Bhandari Board Member
Ganga Thapa Board Member
Samipa Thapaliya Board Member