GalleryVideo Gallery

अनुसन्धान तथा विकास (R&D) भनेको के हो ? – प्रा. डा. नन्द बहादुर सिंह

अनुसन्धान तथा विकास (R&D) भनेको के हो ? – प्रा. डा. नन्द बहादुर सिंहको विश्लेषण अनुसन्धान तथा विकास प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता तथा रसायनशास्त्री अर्जुन भण्डारीले गरेको कुराकानी प्रा. डा. नन्द बहादुर सिंह केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभाग कीर्तिपुरका अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न प्राध्यापक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *